Uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa Limingan koulutuskeskuksessa

Uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa Limingan koulutuskeskuksessa

Havainnekuva uudesta päärakennuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt aloittaa uuden päärakennuksen rakennuttamisen Valtion koulukotien Limingan koulutuskeskuksen lastensuojeluyksikössä. Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa ja valmistuvat alustavan aikataulun mukaan elokuussa 2025. Toiminta uusissa tiloissa alkaa aikataulun mukaan syyskuussa 2025.

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa yhteistyössä kehitetyn koulukotikonseptin mukaisen noin 3 000-neliöisen päärakennuksen Valtion koulukotien Limingan yksikköön. Hankkeen tavoitteena on varmistaa koulukodin toimintaedellytykset ja turvallisuus sijoitettujen lasten kasvatuksessa, hoidossa ja opetuksessa sekä samalla mahdollistaa toiminnan kehittäminen vastaamaan jatkuvasti kasvavaa kysyntää.

Yksikerroksinen uudisrakennus koostuu kahdesta neljäpaikkaisesta erityisen huolenpidon osastosta, kunto- ja liikuntasalista, oppimisympäristöstä, hallinnon työskentelytiloista, tapaamis- ja kokoustiloista sekä ruokailu- ja keittiötiloista. Asuinosastoissa jokaisella nuorella on käytössään oma kylpyhuoneellinen huone sekä osaston yhteiset oleskelu- ja harrastetilat. Rakennuksen asuinosastot ovat käytössä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Harrastetiloja käytetään erityisesti ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

Uusi päärakennus parantaa lasten ja henkilökunnan työ- ja asumisturvallisuutta sekä varmistaa laadukkaan koulutoiminnan ja sen kehittämisen konseptin mukaisissa tiloissa. Rakennushankkeessa pyritään pienentämään kohteen hiilijalanjälkeä hyvällä suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla.

Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rave Rakennus Oy. Sivu-urakoiden osalta LVI-urakoinnista vastaa ARE Oy, sähköurakasta Sähköveikot Oy ja rakennusautomaatiosta Caverion Suomi Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

”Hanke herätti laajaa kiinnostusta, ja saimme useita tarjouksia. Kaikki valitut urakoitsijat käyttävät paikallista työvoimaa, mikä on hieno asia Oulun seudun alueelle”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.

”Limingan koulutuskeskukselle rakennus on merkittävä asia toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Uudet tilat ovat turvalliset, ja ne on suunniteltu käyttäjien toiveita kuunnellen. Hankkeen myötä Valtion koulukodit pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin”, kertoo Limingan koulutuskeskuksen johtaja Teija Tuuliainen.

Uudisrakennus korvaa elinkaarensa päässä olleen vuonna 1957 valmistuneen koulukodin päärakennuksen, joka purettiin vuonna 2022. Uusi päärakennus sijoittuu puretun päärakennuksen paikalle.

Senaatti-kiinteistöt on rakennuttanut viime vuosina Limingan koulutuskeskukseen 2- ja 3-osastoiset majoitusrakennukset, joissa on yhteensä 25 asuinhuonetta.
Limingan koulutuskeskus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Valtion koulukotien lastensuojeluyksikkö, jossa on sijoitettuna 24 lasta. Koulukoti sijaitsee noin 26 kilometrin päässä Oulusta ja noin kolmen kilometrin päässä Limingan kunnan kirkonkylästä.

Senaatti-konserni vastaa valtion toimitiloista, niiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta. Senaatti investoi kuluvana vuonna rakentamiseen ennätyksellisen paljon. Kokonaisuutena investointien ennustetaan nousevan yli 600 miljoonaan euroon, mikä on kaksinkertainen määrä pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Lisätiedot
Senaatti-kiinteistöt, Juha Keränen, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 541 6143, juha.keranen@senaatti.fi
Valtion koulukodit, Teija Tuuliainen, koulukodin johtaja, puh. 029 524 4205, teija.tuuliainen@valtionkoulukodit.fi