Valtion koulukodit ja Aseman Lapset ry:n bussikiertue kaikkiin viiteen koulukotiin

Valtion koulukodit ja Aseman Lapset ry:n bussikiertue kaikkiin viiteen koulukotiin
Valtion koulukodit ja Aseman Lapset ry:n bussikiertue kaikkiin viiteen koulukotiin

graffitin taiteilija: Hende, Pete Nieminen

Valtion koulukodit kehittää uudenlaista monialaista yhteistyötä kiusaamisen ja hatkaamisen vähentämiseksi

Tajutaanko me aikuiset mitään oikeesti oikein?

Bussikiertue starttasi Vuorelasta.

Valtion koulukodit ja Aseman Lapset ry:n Koneen säätiön rahoittama Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushanke ovat yhdessä käynnistäneet syksyllä 2021 kiertueen, jossa bussilastillinen moniammatillisia toimijoita jalkautuvat yhdessä kaikkiin viiteen Valtion koulukotiin toteuttamaan nuorten kanssa koulupäiviä erilaisten toiminnallisten työpajojen merkeissä. Keskeisiä kysymyksiä nuorille on: ”Tajuammeko me aikuiset mitään oikeesti oikein?” Mitä uutta voisimme oppia nuorilta? Mitä nuoret haluavat kuulla poliisilta, kokemusasiantuntijalta, lastensuojelulta tai jalkautuvaa työtä tekevältä nuorisotyöntekijältä? Mitä meidän aikuisten tulee ymmärtää tämän päivän kiusaamisen kokemuksista ja niiden vaikutuksista?

Kohtaamiset nuorten kanssa olivat merkityksellisiä sekä arvokkaita. Päivän päätteeksi aikuiset pysähtyivät pohtimaan: Mitä näimme ja mitä kuulimme? Millaista tukea nuoret kaipaavat valintojen tekemiseen? Mitä olisi tärkeä huomioida? Mitä voisimme tahoillamme viedä eteenpäin, jotta nuoren osallisuus toteutuisi ja hän kykenisi valintoihin, jotka tukevat omaa kasvua ja kehitystä? Eri ammattiryhmät toivat keskusteluun omat todellisuutensa. Huomasimme, kuinka lainsäädäntö vaikuttaa jokaisen työssä ja tuottaa haasteitakin vastata monenlaisiin yhteisiin nuorten turvallisuuteen vaikuttaviin ilmiöihin, kuten hatkaamiseen, kiusaamiseen ja rikos- ja päihdekierteisiin.

Nuoret korostivat aidon kuuntelemisen ja omiin asioihinsa liittyvien vaikutusmahdollisuuksien merkitystä erilaisissa kohtaamisissa sekä omiin asioihin liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Päivän päätteeksi näkökulmista syntyi monenlaisia yhteisen työn ideoita: jalkautumisia Valtion koulukodin ja jalkautuvan nuorisotyön kesken pääkaupunkiseudulle, uusia vierailuja nuorten luokse koulukotiin. Kohtaamiset nuorten sekä poliisien ja muiden nuorten parissa jalkautuvaa työtä tekevien kesken Koulukodissa madaltavat todennäköisesti nuorten kynnystä kohdata tai pyytää apua kadulla työskenteleviltä ammattilaisilta. Moniammatillinen ryhmä haluaa myös jatkossa tehdä yhteisiä kannanottoja palvelurakenteiden toimivuudesta kaikkein haastavimmissa asemissa elävien nuorten kohdalta heidän ääntään kuunnellen. Kohtaamiset, vahvistavat sekä analysoivat keskustelut ja yhteinen oppiminen jatkuu.

Matkassa on mukana Valtion koulukodit, THL:n koulukodin jälkeen tutkimushanke, Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushanke (Vaasan yliopisto & Aseman Lapset ry), Aseman Lapset ry:n puolijulkisiin ja julkisiin tiloihin jalkautuva Löytävä nuorisotyö; Pasila-hanke; Ripa-hankkeen erityisnuorisotyö- sekä rikos- ja päihdetaustaiset projektityöntekijät, Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisilaitosten ennalta estävä toiminta sekä Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän rikostutkintaa tekevät poliisit. Lisäksi mukana on Helsingin uuden yhdennetyn lastensuojelun Toivo-yksikkö. Bussissa ovat mukana myös Pirunpolska -tutkimushankkeen asiantuntijaryhmään kuuluvat Viron oikeusministeriön ja sisäministeriön erityisasiantuntijat, jotka kehittävät nuorten palveluita Virossa ja tulevat järjestämään vastaavan kiertueen myös naapurimaassa. Tulevilla koulukotitourneilla matkaan liittynee vielä paikallisia Valtion koulukotien verkostoja.

Tästä alkoi jotain uutta! Meillä on paljon opittavaa ja syksy tuo tullessaan varmasti inspiroivia ja innostavia kohtaamisia ja yhteisiä oivallusten hetkiä nuorten kanssa ja nuoria kuunnellen.


Lisätietoja:

Valtion koulukodit
Tiina Korpela-Liimatainen & Kaisa Lepola

Valtion koulukodit logo

Aseman Lapset ry
Julia Saarholm & Heikki Turkka