Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia

Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia
Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa, josta muussa palvelussuhteessa kuin virkasuhteessa korkeintaan viisi vuotta. Palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon sekä osa-aikainen että kokopäivätoiminen valtion palvelus. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhtäjaksoista.

Valtion virka-ansiomerkit saivat Sairilan koulukodissa perjantaina 11.3.2022 vastaava ohjaaja Risto Vesanen, keittäjä Leena Hämäläinen, ohjaaja Erja Hoberg ja johtaja Päivi Kinnunen.