Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia

Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia
Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia
Valtion koulukodit juhlisti pitkän työuran tehneitä Sairilan koulukotilaisia

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa, josta muussa palvelussuhteessa kuin virkasuhteessa korkeintaan viisi vuotta. Palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon sekä osa-aikainen että kokopäivätoiminen valtion palvelus. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhtäjaksoista.

Valtion virka-ansiomerkit saivat Sairilan koulukodissa perjantaina 11.3.2022 vastaava ohjaaja Risto Vesanen, keittäjä Leena Hämäläinen, ohjaaja Erja Hoberg ja johtaja Päivi Kinnunen.