Valtion koulukotien kehittämistoiminta saa vahvistusta – Johanna Barkman ja Tuula Sillanpää mukaan kehittämistyöhön

Kehittämispäällikkö Jani Mélingin vetämä kehittämistiimi vahvistuu, kun psykologi Johanna Barkman ja sosionomi YAMK Tuula Sillanpää astuvat osa-aikaiseksi remmiin mukaan. Molemmilla työt Pesäpuu ry:ssa kuitenkin jatkuvat edelleen.

Johanna on tuttu Pesäpuu ry:n kehittämispäällikön roolista ja monivuotisesta koulukodeille suunnatusta koulutus- ja kehittämistoiminnasta. ”Innokkaana tartun tähän haasteeseen. Vuoden aikana tulen kiertämään koulukodeissa kouluttamassa trauma- ja väkivaltatietoisuutta Oma Boxi -työmenetelmän avulla. Lisäksi juurrutan asiakaspalautemallin osaksi koulukotien arjen toimintaa. Kaikki tämä työ tulee vahvistamaan psykososiaalista työturvallisuutta, johon kiinnitämme myös erityistä huomiota.” Toteaa Johanna tehtävistään ja lisää, että hienoa palata monen kymmenen vuoden tauon jälkeen Valtion koulukodeille töihin. Kokemukset Koivikon koulukodista kantavat edelleen.

Tuula on tehnyt pitkän työuran lastensuojelun asiakkaiden ja heidän päihteitä käyttävien vanhempien kuntouttamistyön parissa. Viimeiset vuodet hän on yrityksensä Hardschoolin kautta ollut mukana koulukotien päihdehoidon kehittämistyössä, jossa mallinnettiin koulukodeille päihdehoidon mallin ja aloittanut sen juurruttamistyön koulukoteihin. ”Paljon on jo tehty ja vielä riittää tekemistä. Tänä vuonna on tarkoitus varmistaa nuoren tarvitsemaa erityissairaanhoitoa koulukotisijoituksen aikana. Tämä työ käynnistyy nyt ensin perustan rakentamisella; tarvitsemme yhteistyötahoja hyvinvointialueilta ja haemme kehittämistyöhön Soila-rahoitusta. Olen niin iloinen, että voin tätä kautta olla mukana lisäämässä hoidollisuutta kansallisessa lastensuojelussa sekä nuorten päihdeoireilut otetaan vakavasti ja etsitään niihin hoidollisia ratkaisuja, aivan kuten aikuistenkin päihdesairauksiin.”

Johanna on koulutukseltaan nuorisotyöntekijä, psykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja ja lyhytterapeutti (Lti). Hänellä on terapeuttisia ryhmänohjaamiskoulutuksia (Jyväskylän yliopisto ja Traumaterapiakeskus) sekä perehtyneisyyttä konfliktin käsittelytaitoihin (Helsingin yliopisto).

Tuula on koulutukseltaan sosionomi YAMK, erikoistumisalanaan työmenetelmien kehittäminen. Lisäksi hänellä on päihdetyön ammattitutkinto ja kognitiivisen lyhytterapian pätevyys. Osaamista on myös palvelumuotoilusta ja LEAN-johtamisesta.