Valtion koulukotien toiminnassa havaitut ongelmat on korjattava

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kahdessa kantelua koskevassa ratkaisussaan sekä yhdessä tarkastusraportissa todennut Valtion koulukotien toiminnassa virheitä ja lainvastaisuutta.

Valtion koulukodeissa saatu palaute otetaan vastaan vakavasti ja vastuullisesti, virheet korjataan ja toiminnan kehittämisen resurssit keskitetään lapsen oikeuksia ja osallisuutta vahvistavan toimintakulttuurin kasvuun.

Lue koko tiedote