Vuorelan koulukodin viides ART (Aggression Replacement Training®) nuorten ryhmä tuli päätökseen.

Vuorelan koulukodin viides ART (Aggression Replacement Training®) nuorten ryhmä tuli päätökseen.

Tänä keväänä Vuorelan koulukodin viides ART (Aggression Replacement Training®) nuorten ryhmä tuli päätökseen. Korona-tilanteen vuoksi muutama viimeinen ryhmäkerta piti peruuttaa emmekä päässeet tavallisesti järjestetylle nk. palkintoretkelle. Sen sijaan ryhmään osallistuneille nuorille jaettiin palkinnoksi hienosta osallistumisesta ja sosiaalisten taitojen harjoittelusta pieni lahja kera ruusun ja ART-todistuksen. Nuorten osallistuminen ryhmään toteutui pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa, koulupäivän aikana kevätlukukauden ajan.

ART-ryhmäharjoitusmenetelmä on eräs tunnustettu ja keskeinen työkalu nuorten epäsosiaalisesti, aggressiivisesti tai vetäytyvästi käyttäytyvän nuoren hoidossa ja kuntoutuksessa. Menetelmän avulla voidaan opettaa nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. ART-interventio muodostuu sarjasta ohjattuja ryhmätapaamisia, joissa nuoret harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihanhallintaa ja moraalista päättelyä.

Valtion koulukodeissa, kuten myös Vuorelassa, ART-ryhmätoimintaa on toteutettu erilaisin ryhmämuodoin vuodesta 2017 alkaen.

Vuorelan koulukodin viides ART (Aggression Replacement Training®) nuorten ryhmä tuli päätökseen.
Vuorelan koulukodin viides ART (Aggression Replacement Training®) nuorten ryhmä tuli päätökseen.