X-ketju-hanke: JÄLKIÄ & NÄKYMIÄ -seminaarisarja

X-ketju-hanke: JÄLKIÄ & NÄKYMIÄ -seminaarisarja

X-ketju-hankkeessa keskitytään turvallisen sijaishuollon edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota tukimuotoja lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille henkilöille.

X-ketjun kaksiosainen JÄLKIÄ & NÄKYMIÄ -seminaarisarja tarjoaa tieteen, kokemuksen ja taiteen vuoropuhelua. Puheenvuorot sisältävät tietoa lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuneesta kaltoinkohtelusta, traumasta, turvallisuuden, osallisuuden ja selviytymisen edistämisestä.

Ensimmäinen seminaari 17.9.2020 painottui sijaishuollon menneisyyden jälkiin ja ensi viikolla toteutettava seminaari 15.10.2020 keskittyy nykyhetken sijaishuollon näkymiin. Seminaari toteutetaan etäyhteydellä.

X-ketju järjestää seminaarit yhdessä Nuorten YstävienTraumaterapiakeskus ry:n, Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikön (Tampereen yliopisto) ja Valtion koulukotien (THL) kanssa.

Katso lisätietoja seminaarisarjasta: JÄLKIÄ & NÄKYMIÄ –seminaarisarja (Pesäpuu)

Ilmoittaudu seminaariin täällä.