Valtion koulukodit

Valtion koulukodit ovat vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetuksen valtakunnallisia palveluntuottajia.

Valtion koulukodit toimivat vuonna 2022 viidessä eri toimipisteessä, joissa oli yhteensä 126 hoitopaikkaa ja niissä oli 247 nuorta. Valtion koulukotien toiminnasta on säädetty Laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010). Thl sekä koulukodeissa järjestettävän perusopetuksen osalta Opetushallitus vastaavat koulukotitoiminnan tulosohjauksesta. Valtion koulukodeilla on johtokunta, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asettaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtion koulukotiyksiköitä ovat:

  • Lagmansgården (Pedersöre)
  • Limingan koulukoti (Liminka)
  • Sairila (Mikkeli)
  • Sippola (Kouvola)
  • Vuorela (Vihti)


Koulukodit ovat erikoistuneet tuottamaan palvelua, jossa sijaishuolto ja erityisopetus muodostavat kuntouttavan kokonaisuuden. Palvelun keskeisinä sisältöinä ovat lapsen kehitystason ja tarpeiden mukainen kasvatus ja ohjaus, erityisopetus, terveen psyykkisen kasvun tuki, perhetyö ja tarpeen mukaan mm. päihdetyö.

Valtion koulukodit järjestävät erityisen huolenpidon palvelua, jolla voidaan turvata kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa olevien ja haastavimmin oireilevien lasten ja nuorten hoito, huolenpito ja opetus. Valtion koulukodeissa voidaan antaa myös mielenterveyslaissa tarkoitettuja mielenterveyspalveluja lukuun ottamatta tahdosta riippumatonta hoitoa.

Valtion koulukodit toteuttavat kehittämis- ja tutkimushankkeita. Nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyä sekä käytettäviä menetelmiä kehitetään tutkimustietoon nojaten. Myös koulukotien kokemusasiantuntijat ovat jo pitkään toimineet kehittämisen kumppaneina.

Kirjaamo

kirjaamo@valtionkoulukodit.fi

Turvapostiosoite

Salassa pidettävät tiedot voi lähettää meille sähköpostitse turvapostipalvelun avulla osoitteesta: https://turvaviesti.valtionkoulukodit.fi

Laskutusosoite

OVT-tunnus: 00370186550842
Välittäjä: Posti Messaging Oy
Välittäjätunnus: FI28768767
Y-tunnus: 0186550-8

Valtion koulukotien
omavalvontasuunnitelma

Lue suunnitelma tästä